تکنولوژی نورپردازی هوشمند در محیط های باز

اکثر ما با تکنولوژی تشخیص حرکت در محیط های ساختمانی آشنا هستیم، اما اگر بخواهیم آن را در محیط باز و در خیابان ها پیاده سازی کنیم با مشکلات بسیار پیچیده ای مانند حیوانات ولگرد، درختان، باد و تغییر آب و هوا رو به رو خواهیم شد. به تازگی محصولی با نام Tvilight طراحی شده که مشکلات موجود را حل می کند. این تکنولوژی شامل هشت سنسور است که باعث تشخیص و تمایز مردم و ماشین ها از عوامل محیطی دیگر می شود. اطلاعات تشخیص در کمتر از صدم ثانیه بین پست های مختلف مخابره می شود و اجازه می دهد تا با احتساب سرعت و مسیر عبور و مرور خودرو، عکس العمل مناسب صورت پذیرد.